Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Astma og Allergi Landsmøde

Lørdag, 25 Maj 2019, 11:00 - 16:00

Kontakt : Tilmelding: Invitation


Astma-Allergi Danmark inviterer tillandsmøde den 25. maj 2019. Hvis du er medlem og melder dig som


stemmeberettiget, kan du få indflydelse på foreningens arbejde og blandt andet være med til at


bestemme sammensætningen af den nye bestyrelse.


Få indflydelse


Er du medlem og ønsker at være stemmeberettiget, kan du stille forslag på landsmødet, og som alle andre medlemmer kan du opstille som kandidat til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Astma-Allergi Danmark i hænde senest 27. april. Det samme gælder opstilling af kandidater til


bestyrelsen.


HUSK: Alle, der ønsker at deltage som stemmeberettigede i landsmødet, skal tilmelde sig senest 30.  marts. Øvrige deltagere kan tilmelde sig senest l. maj, så længe pladser haves.


Alle kan deltage


Alle kan deltage på landsmødet - også selvom du endnu ikke er medlem. I henhold til vedtægterne


kan dog kun stemmeberettigede stemme ved generalforsamlingen. Se vedtægter på www.astma-allergi.dk/ omos/vedtaegter. Rejseudgifter og fortæring dækkes af Astma-Allergi Danmark, hvis du er stemmeberettiget.


Spændende foredrag


Efter generalforsamlingen kommer professor og overlæge Vibeke Backer fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital og fortæller om astma og allergi set med historiske briller - fra


astmacigaretter til biologisk medicin m.m.


Så kom og lyt til spændende foredrag, og del dine erfaringer med andre over en frokost, hvor du også kan møde foreningens bestyrelse.


Hvor og hvornår


Landsmødet finder sted den 25. maj 2019 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense fra kl. 11:00 til ca. kl. 16:00.


Program
11:00-13:00 Generalforsamling
13:00-14:00 Frokost
14:00-14:15 Opstart af eftermiddagens program
14:15-15:15 ”Fra astmacigaretter til biologisk medicin.” Professor, overlæge, dr. Med. Vibeke Backer fortæller om astma og allergibehandling gennem tiden. Der kan stilles spørgsmål til professoren.


15:30 Afslutning


NB: Der kan forekomme ændringer i programmet.


Tilmeld dig på og oplys gerne dit medlemsnummer, hvis du er medlem.

Sted : First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense

Invitation: