Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Møde om sektorovergang, behandling og palliation med fokus på patienter med hjertesvigt/ KOL i almen praksis

Tirsdag, 24 September 2019, 17:00 - 20:45

Kontakt : 

Kære praktiserende læge og KOL/hjerte-sygeplejerske,

Det glæder os at invitere dig til et innovativt møde om sektorovergang, behandlingsretningslinjer og palliation med fokus på håndtering af patienter med hjertesvigt/ KOL i almen praksis.

Der vil igennem mødet blive bundet en rød tråd, så det bliver åbenlyst praksisrelateret og direkte implementerbart.

Speciallæge i lungemedicin Laura Hohwü Thomsen (en af drivkræfterne bag ’Palliativt Udgående Specialiseret Tilbud (PUST)’ på Hvidovre Hospital) og kardiolog Morten Schou vil ud fra patientcases, med hovedvægt på hjertesvigt og KOL, komme med hver deres vinkel på sektorovergang, nyeste retningslinjer og palliation.

Praktiserende læge Charlotte Voglhofer vil sætte undervisningen i kontekst til praksis.Du tilmelder dig ved at skrive til senest d. 3. september 2019.Vi ser frem til et godt møde.Med venlig hilsen Novartis Healthcare A/S

Agenda

Moderator: Charlotte Voglhofer, praktiserende læge, Køge
17:00 Velkomst v/Novartis
17:10 Muligheder og udfordringer i forhold til sektorovergang, palliation og nyeste retningslinjer
v/Charlotte Voglhofer, praktiserende læge, Køge
17:30 Hvordan optimeres behandlingsforløb og livskvalitet hos patienter med KOL/ hjertesvigt?
Fra diagnose til død. Den praktiserende læges rolle og opgaver
v/ Morten Schou, overlæge, PhD. og klinisk lektor på Herlev og Gentofte Hospital
og Laura Hohwü Thomsen, lungemedicinsk overlæge, Herlev og Gentofte Hospital
19:30 Sidste nyt v/Novartis
19:45 Middag
20:45 Tak for i aften

Sted : Hotel Bella Sky Centervej 5, 2300 København S

Invitation: Invitation Sektorovergang i almen praksis_24-09-2019_2.pdf