Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

WCLC POST-EVENT Vest

Torsdag, 07 November 2019, 15:00 - 19:30 Invitation | Tilmelding
Dansk Lunge Cancer Gruppe og BestPractice Nordic inviterer alle danske onkologer, thoraxkirurger,
lungepatologer og lungemedicinere til et post-event om IASLC – 2019 World Conference on Lung
Cancer (WCLC) i København og Aarhus.
På post-eventet bliver du opdateret på den nyeste viden og anbefalinger fra årets verdenskonference
og mulighed for at diskutere dem med dine kollegaer på tværs af specialer.
Læs mere og tilmeld dig på bpno.dk eller ved at sende en e-mail til Jan Andreasen .
Program15.30-15.40 Velkommen v/ Torben Riis Rasmussen, Dansk Lunge Cancer Gruppe og Peter Bøgkjær, BestPractice Nordic
15.40-16.00 Diagnostik af lungecancer v/ TBA
16.00-16.20 Screening v/ Zaigham Saghir
16.20-16.40 Translationel forskning/biomarkører v/ Boe Sandahl Sørensen
16.40-17.00 Operation, tidligt stadie/lokaliseret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) v/ Erik Jakobsen
Sandwich
17.30-17.50 Strålebehandling v/ Tine Schytte
17.50-18.10 Lungehindecancer (mesotheliom) og småcellet lungecancer (SCLC) v/ Jens Benn Sørensen
18.10-18.40 Immunterapi og targeteret behandling for NSCLC v/ Peter Meldgaard
Kaffe
19.00-20.00 Diskussion: Hvad betyder den nyeste viden og forskning for behandlingen af lungekræft og hvilken indflydelse vil det få på behandlingen af patienterne i Danmark.

Sted : Aarhus Universitetshospital, Lokale J115-137 (Tyge Søndergaards Vej, Indgang J)

Invitation: