Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Hagedorn 2020

Fredag, 28 Februar 2020, 09:00 - 18:00

Kontakt : senest den 16. februar 2019 via mail til Linda Ædelsten Edslev,

Årsmøde og overrækkelse af Hagedorn PrisenProgram

 
TILMELDING:
Tilmelding til årsmødet
senest 7. februar 2020 via mail til
Eva Baadsgaard på
med angivelse af navn og titel
samt oplysning om deltagelse i
frokost og/eller reception.


 
9.00-9.30 Generalforsamling Dansk Selskab for Intern Medicin
10.00 Velkomst
Hot topics i Dansk Intern Medicin
v/ formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Pia Nimann Kannegaard
10.00-10.45 Syg og sund kommunikation v/ læge og journalist Peter Qvortrup Geisling
10.45-11.00 T-cellemedieret immunterapi med bispeci kke antisto er til
behandling af B-cellelymfomer
v/ læge Martin Hutchings, Dansk Hæmatologisk Selskab
11.00-11.15 Ketoner og metabolisme
v/ læge, ph.d. Esben Søndergaard, Dansk Endokrinologisk Selskab
11.15-11.30 Ka epause
11.30-11.45 Hepatitis ved brug af Check Point Inhibitors
v/ overlæge Ane Teisner, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
11.45-12.00 Biologisk behandling af svær astma – en ny æra
v/ professor Celeste Porsbjerg, Dansk Lungemedicinsk Selskab
12.00-12.15 HIV smitter ikke - hvor sikre er vi?
v/ professor, overlæge, dr.med. Jens Lundgren, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
12.15-12.30 TAVI - kateterbaseret aortaklapsubstitution
v/ professor, overlæge, dr.med. Lars Søndergaard, Dansk Cardiologisk Selskab
12.30-13.30 Frokost
13.30-13.45 SGLT2-hæmning – mere end bare glukosuri
v/ overlæge, ph.d. Rikke Borg, Dansk Nefrologisk Selskab
13.45-14.00 Biologisk behandling til spondylartrit e er anti-TNF
v/ læge, ph.d. René Østgård, Dansk Reumatologisk Selskab
14.00-14.15 Er sarcopeni en diagnose vi skal tage alvorligt?
v/ professor Charlotte Suetta, Dansk Selskab for Geriatri
14.15-14.45 Ka epause
14.45-15.30 Foredragskonkurrence, tre udvalgte foredrag
15.30-16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen
v/ formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou,
Head of Biomedical and health science research and applications, Novo Nordisk Fonden
16.00-17.00 Hagedorn Prismodtagerens foredrag
17.00-17.15 Afstemning og overrækkelse af præmie til vinder af foredragskonkurrence
17.15-18.00 Reception

Sted : Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Invitation: