Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

DLS: Palliativ behandling af åndenød

Fredag, 02 Oktober 2020, 08:30 - 15:151 dags palliationskursus arrangeret af DLS


 Invitation - klik her


Palliativ behandling af åndenød hos lungepatienter

Åndenød er ved lungesygdom et kardinalsymptom. Ved fremskreden lungesygdom påvirkes patienterne i en grad hvor deres livskvalitet og livsførelse påvirkes. Dertil skaber det hos patienter med progredierende sygdom en reel bekymring for, hvor svær åndenøden bliver ved livets afslutning. Palliationskurset fokuserer på den svære åndenød samt flere vinkler på håndteringen af denne.
Oplæggene ligger desuden op til diskussion og erfaringsudveksling, der er til frokost sat tid af til at netværke.

Målgruppe: Læger; medlemmer af DLS samt DSPAM
Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Pris: 250 kr.

Tilmelding: Senest 20. august, efter først til mølle-princippet. Tilmelding via

8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe/te og morgenbrød

9.00 – 9.30 Velkomst og introduktion til dagens emne: Når dyspnø bliver altgennemgribende.
v. Anita Rath Sørensen, Overlæge, Lungemedicinsk afsnit / Palliativt team, HEV.

9.30- 10.30 Mindfullness og kognitiv terapi til svært lungesyge.
v. Ingeborg Farver-Vestergaard, Psykolog, AUH
Dorte Bove, Sygeplejerske, Nordsjællandshospital

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Åndenødshåndtering / farmakologisk behandling
v. Anders Løkke, Overlæge, Sygehus Lillebælt

12.00-13.00 Frokost og netværke med kollegaer

13.00-15.00 Farmakologisk behandling af Åndenød med opioider.

v. Birgit Åbom, Overlæge, Roskilde palliationsenhed
Sissel Kronborg, 1. reservelæge, AUH

15.00-15.15 Afslutning og evaluering

Sted : Odeon, Odense

Målgruppe: Læger; medlemmer af DLS samt DSPAM\nSted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense\nPris: 250 kr.\n\nTilmelding: Senest 20. august, efter først til mølle-princippet. Tilmelding via

Invitation: