Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

ekstraordinær Generalforsamling FYL

Mandag, 22 Juni 2020, 20:00 - 22:00

Kontakt : Tilmelding og spørgsmål bedes rettet tilIndkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Foreningen af Yngre Lungemedicinere


Jf. vedtægter varsles den ekstraordinære generalforsamling med mindst to ugers varsel og maksimalt 4 ugers varsel.


Til den ekstraordinære generalforsamling er der følgende på programmet:

- Velkomst
- Valg af dirigent
- Valg af sekretær
- Afstemning om ændringer af vedtægter for medlemmer af foreningen og bestyrelsen. Følgende forslås:
- 3 stk. 1b I foreningen kan endvidere optages medicinstuderende, som er medlem af DLS. Medicinstuderende betaler halvt kontingent og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Ændres til

- 3 stk. 1b I foreningen kan endvidere optage medicinstuderende, som er medlem af DLS. Medicinstuderende betaler ikke kontingent, men har fuld stemme- og valgret ved generalforsamlingen, på lige fod med alle andre medlemmer af Foreningen af Yngre Lungemedicinere.

Forslaget er blevet drøftet på den ordinære generalforsamling 2019 og blev af bestyrelsen vurderet til at have bred opbakning. Grundet Covid-19 har bestyrelsen udskudt af indkalde til ekstraordinær generalforsamling tidligere på året. Forslaget er stillet mhp. at tilkendegive over for alle medlemmer at engagement i FYL også betyder mulighed for indflydelse.


Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til den:


22.juni 2020  Kl. 20.00                      Tilmelding og spørgsmål bedes rettet til


Børglumvej 23 1th, 2720 Vanløse


På vegne af bestyrelsen


Formand


Jesper Koefod Petersen


 Indkaldelse

Sted : Børglumvej 23 1th, 2720 Vanløse

Invitation: