Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

PhD: Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling

Fredag, 02 Oktober 2020, 13:00 - 17:00Laurits Frøssing forsvarer sin ph.d. den 2. oktober 2020 kl. 13.00 i Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.


Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling


Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier og undersøger undertyper af type 2 luftvejsinflammation hos patienter med svær astma og relaterer disse undergrupper til aktivitet af de forskellige T2 signalveje samt til effekt af binyrebarkhormon. Herudover undersøges anvendeligheden af en forsimplet opsamlingsmetode af sputum med henblik på gen ekspression.


Studierne viser at type 2 luftvejsinflammation er tilstede i hos de fleste patienter med svær astma, men at den forskelligartethed af type 2 inflammation som vi identificerer ved hjælp af gen ekspression ikke umiddelbart afspejles af de konventionelle biomarkører. Ydermere, finder vi et mønster af IL-13 relateret gen ekspression som peger på at IL-13 er overflødig i patofysiologien ved svær astma. Slutteligt viser vi, at den forsimplede metode til opsamling af sputum er en præcis måde at bestemme luftvejsinflammation på, som muliggør undersøgelse af luftvejsinflammation i en travl klinisk hverdag.

Sted : Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.

Invitation: