Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Sektorovergang, Palliation, KOL og Hjertesvigt

Novartis

Torsdag, 28 Marts 2019, 17:00 - 20:45

Kontakt : https://bit.ly/2P5zRCw

Sektorovergang,Sektorovergang,behandling ogpalliation

med fokus på patienter i almenpraksis med KOL og/eller hjertesvigt

Kære praktiserende læge & KOL/hjerte-sygeplejerske

Det glæder os at invitere dig til et innovativt møde omDer vil igennem mødet blive bundet en rød tråd,så det bliver åbenlyst praksisrelevant og direkteimplementerbart.

Speciallæge i lungemedicin Kristoffer Bastrup-Madsen Marsåog kardiolog Morten Schou vil ud fra egne patientcases medhovedvægt på hjertesvigt og KOL komme med hver deresvinkel på sektorovergang, nyeste retningslinjer og palliation.

Praktiserende læge Charlotte Voglhofer vil sætteundervisningen i kontekst til praksis.

Agenda

Moderator: Charlotte Voglhofer, praktiserende læge, Køge

17.00 Velkomstv/Novartis

17.10 Muligheder og udfordringer i forhold til sektorovergang,palliation og nyeste retningslinjer.v/Charlotte Voglhofer, Køge

17.30 Hvordan optimeres behandlingsforløb og livskvalitethos patienter med KOL / hjertesvigt?
Fra diagnose til død
Den praktiserende læges rolle og opgaver
v/ Morten Schou, overlæge, ph.d. og klinisk lektorv/ Morten Schou, overlæge, ph.d. og klinisk lektorpå kardiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospitalog Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, overlægePalliationsenheden, Herlev og Gentofte Hospital

19.30 Sidste nyt v/Novartis

19.45 Middag

20.45 Tak for i aften

Sted : Hotel Falster Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing Falster

Invitation: DK1811923691_invitation.pdf