Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Specialistkursus i allergologi del1

Fra Fredag, 01 November 2019 -  08:00
Til Lørdag, 02 November 2019 - 17:00Specialistkursus i allergologi – del 1:
insektgiftallergi, fødevareallergi, lægemiddelallergi


Hvornår


1.-2. november 2019


Hvor


Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg


Hvem (målgruppe)


Speciallæger, som udreder og behandler allergiske patienter, læger i fagområdeuddannelse og hoveduddannelsesforløb indenfor allergologisk relevante specialer, samt andre akademikere og forskere, som arbejder inden for feltet.


Hvordan


Kurset er 1. del af Dansk Selskab for Allergologi´s specialistkursus i allergologi. 
Denne del af kurset omfatter den svære/komplekse allergiske patient indenfor emnerne insektallergi, fødevareallergi og lægemiddelallergi. 
Kurset afholdes som 2-dags internatkursus, som også giver mulighed for faglig networking.


Kurset holdes på fagligt specialistniveau med den mest aktuelle specialistviden formidlet af landets førende eksperter inden for allergologi.


Kurset er planlagt som et interaktivt kursus med korte oplæg om de mest aktuelle emner med udgangspunkt i patient cases fra den kliniske hverdag. Undervisningen er deltagerinvolverende og der vil være mulighed for at diskutere komplekse problemstillinger med ekspertpanelet.


For tilmelding


http://danskallergi.dk/moeder/specialistkursus1/


Med venlig hilsen Bestyrelsen


Dansk Selskab for Allergologi

Sted : Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Invitation: