Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Tværfagligt Symposium For Lungemedicinerer, Dermatologer, Pædiatere Og Rhinologer

SanofiGenzyme

Fredag, 13 November 2020, 14:30 - 18:55

Kontakt : Pia Tolman -

Nyeste viden om Type 2-inflammation og sammenhængen mellem atopisk dermatitis, astma og kronisk rhinosinuitis med næsepolypper

Type 2 inflammation

- for lungemedicinerer, dermatologer, pædiatere og rhinologer

Nu: Online

FØLER DU DIG OPDATERET?

Sanofi Genzyme åbner dørene igen i år for at udbrede viden omkring Type 2-inflammationen inden for forskellige sygdomsområder.

Gå ikke glip af dette symposium med internationale og nationale speakere, som indgår i en spændende drøftelse omkring de forskellige sygdomme, der udspringer af Type 2-inflammation og hvordan vi på tværs af specialer kan samarbejde omkring den enkelte patient.

Chairs

Professor, overlæge dr.med. Vibeke Backer, Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk klinik, Rigshospitalet, København

Ledende overlæge, dr.med.Mette Deleuran, Klinik for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Program

14:30 The meeting opens: -Log in and the possibility of technical support

15:00 Welcome & Introduction
Vibeke Backer, Mette Deleuran & Sanofi Genzyme

15:10 Type 2-inflammation: New insights in Type 2 immunity and approach for drug development
Bart Lambrecht, Ghent University Hospital, Belgium

15:40 Atopic dermatitis: Type 2-inflammation and its consequences in the skin
Kilian Eyerich, Karolinska Institut Stockholm, Sweden

16:10 BREAK

16:25 Severe asthma in 2020: Biomarkers, treatable traits and biological treatments
Ian Pavord, Oxford University, United Kingdom

16:55 The young atopic patient with multi morbidities – how to handle
Helen A Brough, St. Thomas’ Hospital and King’s College, United Kingdom

17:25 BREAK

17:40 The new treatment era for chronic rhinosinuitis with nasal polyps
Claus Bachert, Ghent University Hospital, Belgium

18:10 Clinical discussion: How to handle the patient with both asthma and atopic dermatitis
Christian Vestergaard, Aarhus University Hospital, Denmark
Charlotte Suppli Ulrik, Hvidovre Hospital, Denmark

18:40 How do we improve clinical practice?
Panel-discussion (all speakers)

18:55 Closure
Vibeke Backer, Mette Deleuran & Sanofi Genzyme

Sted : Online

Invitation: Invitation Online