Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

FSLA - Virtuel Temadag allergiområdet

FSLA

Onsdag, 05 Maj 2021, 08:30 - 15:05

Kontakt : https://www.facebook.com/groups/213831332300044

Program

Kl. 08.30-08.45 Velkomst Formand for Fagligt Selskab af Lunge-og Allergisygeplejersker Pernille Allesen-Holm

KL. 08.45-09.30 COVID-19 vacciner – vaccinernes opbygning og effekt – og hvordan adskiller de sig? Overlæge Thomas Ingemann Pedersen, Infektionsmedicinsk Afsnit, Nordsjællands Hospital

Kl. 9.35-10.20 Allergisk rhinit Overlæge og senior forsker Hans Jørgen Malling, Klinik for Allergi, Gentofte Hospital

KL. 10.20-10.50 Pause - Mulighed for at klikke sig ind på firmapræsentationer

Kl. 10.50-11.35 Penicillin allergi – nye guidelines og lægemiddel provokation Overlæge Lene Heise Garvey, Klinik for Allergi, Gentofte Hospital

Kl. 11.35-12.35 Frokost - Mulighed for at klikke sig ind på firmapræsentationer

Kl. 12.35-13.20 Fødevareallergi og Krydsallergi samt komponentanalyse Overlæge, Ph.d. Henrik Fomsgaard Kjær, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

Kl. 13.20-13.50 Pause - Mulighed for at klikke sig ind på firmapræsentationer

Kl. 13.50-14. 35 Anafylaksi – og hvad så? Følger patienterne vores anbefalinger? Klinisk specialist Britt Jensen, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

Kl. 14.40-14.55 Oplæg fra Astma-Allergi DanmarkAfventer oplægsholder

Kl. 14.55-15.05 Afslutning Formand for Fagligt Selskab af Lunge-og Allergisygeplejersker Pernille Allesen-Holm

Sted : Webnair

Invitation: FSLA program virtuelt møde Maj 2021