Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Kursus i lungecancerudredning

Torsdag, 27 Januar 2022, 08:30 - 17:00

Oplægsholdere

Radiologer

Overlæge og ph.d. Stefan Harders, OUH
Overlæge Michael Bruun Andersen, Herlev-Gentofte Hospital

Lungemedicinere

Ph.d. studerende, læge Amanda Dandanell Juul, OUH Overlæge Arman Arshad, OUH
Overlæge Torben Riis Rasmussen, AUH
Overlæge, Professor Christian B. Laursen, OUH Speciallæge, ph.d. Vasiliki Panou, OUH

Nuklearmedicinere

Overlæge Henrik Petersen, OUH

Praktiske informationer

Forplejning: Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og kage Pris: 250 kr, indbetales først når tilmelding er bekræftet fra DLS Reg. og konto nr: 4183 0005425298
Tilmelding senest 15. november på:

PROGRAM

08.30–09.00 Ankomst og registrering

09.00-09.10 Introduktion
Introduktion til kurset, oplægsholdere og emner Ph.d. studerende, læge Amanda Juul

09.10–09.50 Gennemgang af CT af thorax
Gennemgang af forskellige skanningstyper, som benyttes ved thorax herunder forskelle, muligheder og begrænsninger
Ved radiolog Stefan Harders

09.50–10.35 Revision af DLCG guidelines 2021 vedr. Praktisk håndtering af noduli Klassifikation og karakteristika. Opfølgningsalgoritmer herunder risikostratificering i hht Brock model, Herder model og VDT
Ved radiolog Stefan Harders og lungemediciner Arman Arshad

10.35-11.15 PAUSE og besøg ved stande

11.15–11.45 Det maligne vs. det benigne billede
Typiske malignt udseende forandringer/ typiske benigne forandringer. Faldgruber, korrekt nomenklatur og cases
Ved Ph.d. studerende, læge Amanda Juul og radiolog Michael Bruun Andersen

11.45-12.15 PET-CT
PET-CT’s rolle i udredning af lungecancer Ved nuklearmediciner Henrik Petersen

12.15–13.15 FROKOST

13.15-13.45 Mediastinal udredning og TNM stadie
De regionale lymfeknudestationer og fastlæggelse af TNM stadie
Ved lungemediciner Arman Arshad og radiolog Michael Bruun Andersen

13.45-14.10 Malignt mesotheliom
Radiologiske tegn til malignt mesotheliom ved radiolog Michael Bruun Andersen Udredning af MPM ved lungemediciner Vasiliki Panou

14.10-14.45 PAUSE og besøg ved stande

14.45-16.15 Invasiv udredning
Endoskopisk - Arman Arshad UL-vejledt - Christian B. Laursen CT-vejledt - Michael Bruun Andersen Medicinsk torakoskopi - Arman Arshad

16.15-16.45 DLCG/ DLCR
Ved Torben Riis Rasmussen

16.45–17.00 Afslutning og tak for i dag

 

Sted : ODEON - Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Invitation: