Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Kursus i lungecancerudredning

Torsdag, 27 Januar 2022, 09:30 - 18:00

Der er meget få kurser / kongresser / symposier vedr. aspekter indenfor udredning af lungekræft og interventionel lungemedicin i Danmark på årlig basis. Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde (DLS) afholdes hvert år, og kun indimellem er der emner omhandlende lungekræft og udredning heraf. Det samme gælder årsmødet for Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG).
Vi er en gruppe af dedikerede læger fortrinsvis ansat på Odense Universitetshospital, som forsøger at imødekomme behovet for et sådant forum i Danmark. Formålet er at netværke og videreformidle vigtig viden omkring de udredningsmæssige aspekter af lungekræft herunder specielt udredning og billeddiagnostik.
Kurset kommer til at udgå fra DLS og Dansk Thorax Radiologisk Selskab.
Programmet kan ses her: Kursus i lungecancerudredning

Sted : Odeon, Odense

Invitation: