Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Akut eksacerbation kan betragtes som “stroke of the lungs”

AstraZeneca

Mandag, 19 September 2022, 16:05 - 16:40

AstraZenecas Virtuelle Akademi – Viden læger bedre®

Det er tid til handling!

Akut eksacerbation kan betragtes som “stroke of the lungs”1

Regionsregler: Invitationen overholder aftale mellem Regionerne og Lægemiddelindustrien pr.: Hovedstaden 1/5‐2018; Syddanmark 1/6‐2018; Sjælland 1/12‐2018; Nordjylland 1/2‐2019; Midtjylland 1/9‐2019, der betyder, at Afdelingsledelsen (Hovedstaden) /Sygehusledelsen (øvrige regioner) træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender hvilke medarbejdere, der kan deltage i dette møde, arrangeret af AstraZeneca.
Dette efteruddannelsesmøde er sendt som fuld invitation til Afdelingsledelsen (Hovedstaden)/ Sygehusledelsen (øvrige regioner). Denne kopi er blot til orientering. Ledelsen har den fulde invitation inkl. information om tilmelding mhp. godkendelse af deltagelse.

Dato & tid Mandag den 19. september 2022 kl. 16.05-16.40.
Målgruppe Læger og andre sundhedspersoner på lungemedicinske afdelinger.

35 minutters webinar med overlæge, ph.d., klinisk lektor Ulla Møller Weinreich, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Ulla er ansvarlig for avanceret KOL-behandling og forskning med fokus på KOL subgrupper og ko-morbiditeter.
Webinaret bliver indledt med kort nyt fra AstraZeneca og afsluttet med opsamling på de spørgsmål, som deltagere kan stille skriftligt undervejs via chat-funktion.

KOL er en sygdom, hvor risikoen for at dø ved indlæggelse som følge af eksacerbationer er alt for høj.
• Hvad skal man være opmærksom på ved KOL eksacerbationer?
• Konsekvenser af KOL eksacerbationer.
• Hvordan behandles og forebygges KOL eksacerbationer?

Med venlig hilsen
AstraZeneca A/S
Nordic MC

Kathrine Morgen Henningsen & Hanne Bengtsen

Key Account Managers

Ref.1: Hillas G et al. International Journal of COPD 2016:11 1579–1586
DK-9185-29-06-22-R&I
AstraZeneca vil indsamle dine personoplysninger (herunder navn, e-mail, samt dit mobiltelefonnummer) m.h.p. at administrere din deltagelse i dette møde. Dine personoplysninger vil blive behandlet som beskrevet på www.globalprivacy.astrazeneca.com/dk. Møderelateret information inkl. dit mobiltelefonnummer vil blive opbevaret i 3 mdr. fra mødedato.
Arrangementet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter AstraZenecas opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
Reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 3 definition af sundhedspersoner: ”Ved sundhedspersoner forstås læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.”

Sted : Webinar

Invitation: Orienterings kopi