Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Invitation til Specialistmøde i Region Sjælland

Onsdag, 29 Maj 2024, 17:00 - 21:00

Orienteringskopi: Dette efteruddannelsesmøde er sendt som fuld invitation til Sygehusledelsen. Denne kopi er blot til orientering. Ledelsen har den fulde invitation inkl. information om tilmelding m.h.p. godkendelse af deltagelse.
Orienteringskopi til alle i målgruppen sendes ikke til Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde, Næstved og Køge.

Det er med stor fornøjelse, at AstraZeneca inviterer til endnu et inspirerende møde i Region Sjælland med dybdegående fokus på relevante lungefaglige emner. Denne gang omhandler agendaen de komplicerede svampeinfektioner i lungerne med særligt fokus på Aspergillose. Det faglige program har til formål at give opdateret viden samt give mulighed for faglige diskussioner og skabe netværk deltagerne imellem. Vi håber, det vækker jeres interesse og glæder os til at se jer!

Dato & tid: Onsdag 29. maj 2024, kl. 17.00 – 21.30

Mødested: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Målgruppe: Lungespecialister samt læger og sygeplejersker, der er ansat i Region Sjælland og som har særlig interesse
for lungesygdomme.
Til Sygehusledelsen Invitation til Efteruddannelse. Invitationen overholder aftale mellem Region Sjælland og Lægemiddelindustrien pr. 1. december 2018, der betyder, at Sygehusledelsen træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender hvilke medarbejdere, der kan deltage i dette møde.

Program:

Kl. 17.00 – 17.15 Ankomst og registrering
Kl. 17.15 – 17.30 Velkommen og Nyt fra AstraZeneca
v. Key Account Manager Kathrine Henningsen
Kl. 17.30-17.45 Det KOL-de hjerte – patienter med KOL har øget risiko for at få et kardiovaskulært event efter en eksacerbation. Kan man gøre noget ved det?
v. Senior Medical Advisor Dorthe Søgaard Petersen, AstraZeneca
Kl. 17.45 – 19.45 Komplicerede svampeinfektioner i lungerne med fokus på Aspergillose
v. Overlæge Karin Armbruster, Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital
Kl. 19.45 – 21.30 Middag

Med venlig hilsen
AstraZeneca A/S
Nordic MC
Kathrine Morgen Henningsen
Key Account Manager
AstraZeneca vil indsamle dine personoplysninger (herunder navn, e-mail, samt dit mobiltelefonnummer) m.h.p. at administrere din deltagelse i dette møde. Dine personoplysninger vil blive behandlet som beskrevet på www.globalprivacy.astrazeneca.com/dk. Møderelateret information inkl. dit mobiltelefonnummer vil blive opbevaret i 3 mdr. fra mødedato.
Arrangementet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter AstraZenecas opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
Reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 3 definition af sundhedspersoner: ”Ved sundhedspersoner forstås læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.”

Sted : Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Kathrine Morgen Henningsen
Key Account Manager

Invitation: Specialistgruppemøde Region Sjælland

top